Μολόχ

Μολόχ
ο
βλ. Μολώχ.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Moloch — For other uses, see Moloch (disambiguation). Religions of the Ancient Near East …   Wikipedia

  • МОЛОХ — (греч. Μολόχ), Молех (евр. Molek). До сер. 20 в. считалось (на основании Библии), что М. это почитавшееся в Палестине, Финикии и Карфагене божество, которому приносились человеческие жертвы, особенно дети. Существовала гипотеза, что М. и… …   Энциклопедия мифологии

  • Malachit, der — Der Malachīt, des en, plur. die en, ein grüner glasartiger Stein, welchen man ehedem unter die Edelsteine rechnete, welcher aber weiter nichts als ein grüner quarzartiger Spath ist, der eine Politur annimmt und seine grüne Farbe von dem… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

  • Молох — A сущ см. Приложение II (с прописной буквы: упоминаемое в Библии языческое божество, которому приносились человеческие жертвы; со строчной буквы: символ жестокой силы) Левиафан*, Моло/х с Ваалом** Ее враги. Смертелен бой. Но кроток луч над… …   Словарь ударений русского языка

  • молох — A сущ см. Приложение II (с прописной буквы: упоминаемое в Библии языческое божество, которому приносились человеческие жертвы; со строчной буквы: символ жестокой силы) Левиафан*, Моло/х с Ваалом** Ее враги. Смертелен бой. Но кроток луч над… …   Словарь ударений русского языка

  • REMPHAN — Idolum, pro quo in Ebraeo legitur Chiun. Mentio eius Actor. c. 7. v. 43. Imo baiulâstis tabenaculum Molochi, et sidus Dei vestri Remphais, quas figuras fecistis, ut eas adoraretis. Ρ῾αιφὰν vocatur LXX. Interpr. Amosi, c. 5. v. 26. ubi eadem verba …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Μολώχ — Ονομα που λαθεμένα θεωρείται ότι υποδηλώνει μια θεότητα, ενώ προέρχεται από τη φοινικική λέξη μολκ, η οποία σήμαινε τις ανθρωποθυσίες, τις οποίες πρόσφεραν οι Καρχηδόνιοι στον θεό Βάαλ Αμών και στη θεά Τάνιτ, υπέρτατο ζευγάρι των θεοτήτων της… …   Dictionary of Greek

  • μολώχ — Ονομα που λαθεμένα θεωρείται ότι υποδηλώνει μια θεότητα, ενώ προέρχεται από τη φοινικική λέξη μολκ, η οποία σήμαινε τις ανθρωποθυσίες, τις οποίες πρόσφεραν οι Καρχηδόνιοι στον θεό Βάαλ Αμών και στη θεά Τάνιτ, υπέρτατο ζευγάρι των θεοτήτων της… …   Dictionary of Greek

  • νεβρίτις — νεβρῑτις, ίτιδος, ἡ (Α) ο νεβρίτης λίθος. [ΕΤΥΜΟΛ. < νεβρός «ελαφάκι» + επίθημα ῖτις (πρβλ. μολοχ ίτις, σιδηρ ίτις)] …   Dictionary of Greek

  • πετασίτις — ίτιδος, ἡ, Α ο πετασίτης. [ΕΤΥΜΟΛ. < πέτασος «πλατύ καπέλο» + επίθημα ῖτις (πρβλ. μολοχ ίτις)] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”